Horgászrend Borbála-horgásztó

(Horgászrend )A Borbála-tó horgász- és környezetvédelmi rendje

Horgászrend Borbála-horgásztó

(Továbbiakban: horgászrend)

A horgászrend a Borbála-horgásztó teljes területén érvényes.

 1. Személyi és tárgyi feltételek:

A tavon horgászni tárgyévre érvényes horgászokmányokkal, tagsági viszonyhoz kötött területi engedély birtokában, egyszeri tagdíj hozzájárulás(a továbbiakban napijegy) befizetésével, ill. tiszteletjeggyel lehet.

Felnőtt horgász egyszerre 2 készséggel, botonként legfeljebb 2 horoggal,

ifjúsági és kedvezményezett, a turista állami horgászjegyes horgász 1 készséggel, legfeljebb 2 horoggal,

gyermekhorgász 1, kizárólag úszós készséggel, azon 1 horoggal horgászhat. (spiccbot)

Gyermek területi, ill. napijegyet 14 év alatti személyek válthatnak, és csak felnőtt felügyelete mellett horgászhatnak.

12 éves korig felnőtt felügyelete mellett, térítésmentesen horgászhatnak 1 db sneciző szerelékkel(spiccbot, 1 horoggal)

Szabványos méretű csalihalfogó háló használata megengedett.

Etetésre, csalizásra, csak olyan anyagok használhatók, melyek a vizet, ill. a környezetet nem károsítják, élő csali esetén nem esnek a vonatkozó természetvédelmi törvények hatálya alá. A naponta felhasználható etetőanyag mennyiséget a vizek állapotának függvényében a vezetőség ideiglenesen korlátozhatja, a korlátozás tényéről és mértékéről hirdetőtáblán ad tájékoztatást.

Kötelező eszközök: Merítőszák, mérleg, mérőszalag, halmatrac

Amennyiben nincs halmatrac, 500 Ft-ért lehetőség van bérelni a halőrházból.

 2. Horgászati idő :

A horgászidény január 1.-ével kezdődik, és január 31.-ig. ill. jégvesztétől a jég beálltáig tart. Lékhorgászat nem engedélyezett. Haltelepítéseket követően, versenyek alatt, halpusztulás vagy annak veszélye esetén az elnökség a horgászatot korlátozhatja, ill. megtilthatja. A tilalom okát és időtartamát hirdetőtáblán közli.

A nappali horgászidő egyesületi tagok részére napkeltekor  kezdődik, és napnyugta után 1 órával ér véget.

A napijeggyel horgászók horgászideje napkeltétől- 1900  óráig, illetve téli időszakban napnyugtáig tart.

A horgászidő a be ill. kijelentkezést, a fogott halak bemutatását is magában foglalja.(A horgászati idő végére ki kell érkezni a halőrházhoz)

Az egész napos napijegy 5000 Ft. Ifj. 2500 Ft.

Éjszakai horgászat a tagoknak minden nap lehetséges.

Éjszaka napijegyes horgászatra nincs lehetőség!

3. Be és kijelentkezés :

Horgászoknak, a horgászat megkezdése előtt, a halőrház bejárata mellett rendszeresített beíró táblán, érkezésük időpontját rögzíteni kell. Távozáskor a megtartott halakat a halőrnek be kell mutatni, a halak adatait, ill. a távozás időpontját a jelenléti íven rögzíteni kell. A jelenléti ívet akkor is ki kell tölteni, ha a horgász nem  tartott meg halat.

A csomagátvizsgálást megtagadó horgászok közgyülési határozat értelmében,első alkalommal automatikus 1 hónapos eltiltással, ismételt esetben fegyelmi felelősségre vonással súlythatók!

 4. Nem megengedett horgászmódszerek, eszközök és eljárások :

Közgyűlési határozat értelmében a Borbála-tavon tiltott valamennyi műcsalis horgászmódszer, élő és döghalas pergetés, cincálás, mártogatás, kuttyogatás, a szerelékek behordása, halradar, és etetőhajó használata.

Versenyek idejére a vezetőség a horgászrend tilalmak, valamint a mennyiségi és méretkorlátozások alól ideiglenes felmentést adhat.

A megtartott –szákban elhelyezett, megbilincselt, kikötött, stb.- halak cserélése szigorúan tilos.

5. Méretkorlátozások :

A tavainkból kifogott 25 cm-nél kisebb compó, 30 cm-nél kisebb, vagy 5kg-nál nagyobb, napijeggyel 4kg-nál nagyobb ponty, 30 cm-nél kisebb süllő, 40 cm-nél kisebb balin, 40 cm-nél kisebb csuka, 50 cm-nél kisebb, vagy 7kg-nál nagyobb amur , 60cm-nél kisebb harcsa, mérettől függetlenül koi ponty nem tartható meg.

A megfogott korlátozás alá eső halakat kíméletes horogszabadítás után haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe.

6. Mennyiségi korlátozások :

  1. Területi engedély ára: 30 000 Ft / 15 db ponty

Külsős tagdíj ára: 60 000 Ft

Területi engedélyt váltó tagok évente 15 db nemes halat tarthatnak meg, melyből:

15 db ponty.

a 2024-es évben nem vihető el sem ragadozó, sem amur.

25 kg egyéb hal tartható meg.

Területi engedéllyel: hetente 3 db ponty tartható meg, naponta 3 db vihető.

a 2024-es évben nem vihető el sem ragadozó, sem amur.

Ifjúsági területi engedélyt váltó tagok évente 7 db nemes halat tarthatnak meg, melyből:

7 db ponty.

a 2024-es évben nem vihető el sem ragadozó, sem amur.

12 kg egyéb hal tartható meg.

Napijeggyel horgászók:

2 db nemes halat tarthatnak meg, valamint 3 kg egyéb halat, melyben legfeljebb 1 db compó lehet. A két db nemeshal összsúlya nem haladhatja meg a 4 kg-ot!

Sportjegy: 2500 Ft nappali, éjszakai jegy nincs.

7. Csónakok használatára vonatkozó szabályok :

Csónakot mindenki kizárólagosan csak saját felelősségére használhatja!

Felnőtt jegy: 1000 Ft / nap, fél napos csónak jegy nincs.

Ifjúsági jegy: 500 Ft / nap

Az egyesület tulajdonát képező csónak bérlőjének vízre szállás előtt meg kell győződni a csónak és az evező épségéről, a rögzítéshez szükséges eszközök meglétéről. A horgászat végeztével a csónakot a parti kikötési pontokhoz biztonságosan rögzíteni kell, belsejét ki kell takarítani, az evezőt le kell adni a halőrnek. A csónak állagában okozott károk helyreállításáért a bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik.

A partról horgászók elsőbbséget élveznek a csónakos horgászokkal szemben. Partról való horgászat során, csónak nem lehet kikötve a közelben, azt a horgászat megkezdése előtt vissza kell vinni a csónakkikötőbe.

A szigeten csak a kijelölt helyen szabad kikötni.

A sziget jelenleg életveszélyes, amíg nem tudjuk biztonságossá tenni, addig NEM lehet rajta horgászni.

8. Közlekedésre vonatkozó szabályok

A horgászok járműveikkel csak a kijelölt parkolóig közlekedhetnek onnan gyalogosan közelíthetik meg a halőrházat ill. a horgászhelyeket.

Kivételek: Kerékpárral, motorkerékpárral, a horgászhelyek megközelítése a már horgászók zavarása nélkül engedélyezett. Bejelentkezést követően, a déli gát bejáratáig gépjárművel is visszamehet, és a horgászat befejezéséig ott parkolhat is, azonban a horgászat befejezését követően a járművel együtt kell kijelentkezni a halőrháznál, az esetleges ellenőrzés maradéktalan végrehajtása érdekében.

Kivételes, méltányosságot igénylő esetekben a halőr alkalmi behajtást engedélyezhet (pld. mozgáskorlátozott horgász). Fenti szabály értelemszerűen nem vonatkozik a közfeladatot ellátó szervek, közüzemi szolgáltatók, a területen munkát végző vállalkozások járműveire.

Táblától tábláig a parti horgászok élveznek előnyt, csónakos horgászat a táblák után történik.

 9. Környezetvédelmi szabályok :

A vízpartok megbontása, a növényzet kivágása, a nádfalakba csónakkal való behatolás, az élővilág szándékos zavarása nem megengedett. Tilos a járművek mosása, vagy bármilyen környezetet szennyező javítás végzése, a szemetelés, a szemetes helyen történő horgászat. Alacsony vízállás esetén, kerékpárt, motorkerékpárt a medertérbe vinni szigorúan tilos! Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. A tavakban fürdeni, belsőégésű motorral ellátott csónakot használni, stéget vagy egyéb állást létesíteni tilos. Kutyát sétáltatni ill. tartani csak pórázon lehet, nagytestű eb esetén szájkosár használata kötelező. A horgászat befejezése után a tavakban jelölőbója , csónakkaró nem hagyható.

10. Horgászrend vegyes rendelkezései :

Éjszaka a horgászhelyet ill. a csónakot jól látható módon ki kell világítani.

Tavainkon foglalt hely nincs. A horgászat során bekövetkező balesetekért egyesületünk felelősséget nem vállal.

11. Eljárás szabálysértés esetén :

A horgászrend megsértése, a társadalmilag általánosan elfogadott normáktól való súlyos eltérés esetén a vétkes az ellenőrző személy felszólítására a horgászatot köteles befejezni, okmányait adatfelvételezés céljából átadni.

A szolgálatban lévő halőr az esetről jegyzőkönyvet vesz fel, ill. feljegyzést készít, amelyet saját tag esetén egyesületünk Fegyelmi Bizottságához, napijegyes horgász esetén egyesületének, ill. a megyei Halászati és Vadászati Felügyelőségnek megküld további eljárás lefolytatása céljából.

Felhívjuk a horgászok figyelmét arra, hogy a halőrök közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így utasításaik figyelmen kívül hagyása, a velük szemben tanúsított ellenállás, esetleg tettlegesség súlyos következménnyel jár.

Víztér-kód: 99-031-9-9

A jelen horgászrend-ben nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Horgászrendje, ill. a Halászatról és Horgászatról szóló törvény előírásai az irányadóak.

Napijegy horgászrend kivonat

Kistapolca 2024.03.01.

Kistapolca és Vidéke HE.

elnöksége

Perfekt Nyomda Szeged