Horgászegyesületi közgyűlés 2019

Meghívó

A Kistapolca és Vidéke Horgász Egyesület 2019. éves közgyűlését február 03-án 09:00 órakor a Nagyharsány Polgármesteri Hivatal tárgyalójában tartja, melyre minden egyesületi tagját meghívja.

Napirendi pontok

  • A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők megválasztása
  • A napirend elfogadása
  • Zárszámadás a 2018. évről
  • Bizottsági beszámolók (fegyelmi, felügyelő)
  • Tagsági viszony megszűnésének szabályai
  • Egyszeri tagdíj hozzájárulás (napijegy) árak változása
  • Fejlesztések, beruházások
  • Egyéb előterjesztések megvitatása
  • Határozathozatal

A közgyűlés határozatképtelensége esetén 2019. február 03-án 09:30 órára kerül ismételten összehívásra ugyanezekkel a napirendi pontokkal, ekkor a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül is határozatképes.

Kérjük tisztelt tagjainkat, hogy az egyesület akadálymentes működése érdekében vegyenek részt, és gyakorolják tagságukból eredő jogaikat!

Kistapolca, 2019. 01. 18.

Kistapolca és Vidéke HE.

elnöksége

A közgyűlést követően Horgászkártya regisztrációra és 2019. évi horgászengedély váltásra is lehetősége lesz minden horgásztársnak.

Aki regisztrálni szeretne, adókártyáját, lakcímkártyáját feltétlenül hozza magával!