Horgászegyesületi közgyűlés 2020

Meghívó

A Kistapolca és Vidéke Horgász Egyesület 2020. éves közgyűlését 2020. február 15-én 08:00 órakor a Kistapolca Polgármesteri Hivatal tárgyalójában tartja, melyre minden egyesületi tagját meghívja.

A Közgyűlés napirendi pontjai

  1. A közgyűlés levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, hitelesítők megválasztása
  2. A napirendek elfogadása
  3. Gazdasági tájékoztató a 2019. évről, zárszámadás
  4. Bizottsági beszámolók (fegyelmi, felügyelő)
  5. Horgászrend, engedély árak változtatása
  6. Fejlesztések, beruházások
  7. Egyéb előterjesztések megvitatása
  8. Határozat-hozatal

A közgyűlés határozatképtelensége esetén 2020. február 15-én 08:30 órára kerül ismételten összehívásra ugyanezekkel a napirendi pontokkal, ekkor a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül is határozatképes.

Kérjük a tisztelt tagságot, hogy a folyamatban lévő ügyek komolysága miatt jelenjenek meg, és gyakorolják tagságukból eredő jogaikat.

Kistapolca, 2020. 01. 25.

Kistapolca és Vidéke HE.

elnöksége